LOZNICA
Pretraga
Close this search box.
Pretraga
Close this search box.
Održana 4. sednica Opštinskog veća opštine Ljubovija. Sednicu je sazvao predsednik Opštine Ljubovija, po funkciji i predsednik Opštinskog veća, Milan Jovanović. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sednice usvojen je dnevni red na kom je bilo 20 tačaka.

ODRŽANA 4. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LJUBOVIJA

U petak je u Ljuboviji sa početkom u 9 časova održana 4. sednica Opštinskog veća. Sednicu je sazvao predsednik Opštine Ljubovija, po funkciji i predsednik Opštinskog veća, Milan Jovanović. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sednice usvojen je dnevni red na kom je bilo 20 tačaka.

Foto: Rivera info

Dnevni red:

1. Donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće rezerve;

2. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije opštine Ljubovija za 2023. godinu;

3. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Milovan Glišić“ Ljubovija za 2023.godinu;

4. Utvrđivanje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ljubovija za 2024. godinu;

5. Utvrđivanje predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj  svojini  na  teritoriji opštine Ljubovija za 2024. godinu;

6. Utvrđivanje predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2024. godinu;

7. Donošenje Pravilnika o evidenciji i kontroli radnog vremena zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ljubovija;

8. Razmatranje Finansijskog izveštaja JP „Ljubovija“ Ljubovija za 2023. godinu;

9. Razmatranje Odluke o raspodeli dobiti JP „Ljubovija“ Ljubovija po finansijskom izveštaju za 2023. godinu;

10. Raspisivanje Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ljubovija u 2024. godini za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi;

11. Raspisivanje Javnog konkursa za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama iz budžeta opštine Ljubovija u 2024. godini za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove crkvenih i verskih objekata i organizovanje manifestacija na teritoriji opštine Ljubovija;

12. Raspisivanje Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ljubovija u 2024. godini za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za opštinu Ljubovija;

13. Raspisivanje Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ljubovija u 2024. godini za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite koji su od javnog interesa za opštinu Ljubovija;

14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Ljubovija neposrednom pogodbom;

15. Donošenje Programa za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Ljubovija za 2024. godinu;

16. Razmatranje Izveštaja o sprovedenoj evaluaciji Završnih izveštaja u oblasti sporta za 2023. godinu, FK „Drina“ Ljubovija (01.02.2024. – 31.03.2024.) i SU „Selanac“ Selanac (Novogodišnji turnir u malom fudbalu 2024);

17. Donošenje Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana opštine Ljubovija u oblasti sporta, za 2024. godinu;

18. Razmatranje žalbe Dragana Pantića iz Kruševca zbog „ćutanja uprave“;

19. Razmatranje pristiglih zahteva, molbi, obaveštenja i dr;

20. Pitanja i predlozi.

Foto: Rivera info

Podelite vest

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *